Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

 

   Universitatea este locul special în care se concentrează şi se generează, în primul rând, cultură. Adică valoare. Suport de gând, de cuvânt, de artă, de ştiinţă, de viaţă. Universitatea este un ADN al elitelor care se nutresc din cultură, din cultura naţională şi din cea universală, şi care generează cultură naţională şi universală. Indiferent de profil, fiecare universitate este, în actul culturii, unică şi irepetabilă. Aici, în acest spaţiu în care cuvântă cultura, ştiinţa şi conştiinţa, omul ajunge să cunoască şi să înţeleagă, deopotrivă, conştiinţa de sine, individualul, particularul şi, mai ales, conexiunea, universalul. Adică lucrarea gândului care explorează, neîncetat şi neîngrădit, orizonturile cunoaşterii, Universul. Această lucrare face parte din viaţa noastră, este, într-un fel, esenţa Universităţii. Universitatea este, cum bine se ştie, locul epistemologic al gândului elevat, al spiritului generos, al cuvântului care îl înfloreşte, îl înnobilează şi îl cinsteşte pe omul educat. În acest sens, salonul nostru literar-artistic şi ştiinţific se constituie într-un fapt ales şi într-un act consistent de spirit elegant şi frumos. Este, în acelaşi timp, un atelier de lucru în migălos şi în sublim, în care maeştrii ai cuvântului scris din ţară, din capitală, din străinătate şi, evident, din Universitatea noastră, se întâlnesc, în aceeaşi vocaţie generoasă, cu tineri studenţi şi elevi care bat la porţile creaţiei.

 

Ad augusta per angusta

Vizitatori începând cu data 1 ianuarie 2012: